Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna na Hostašovice 44, 74101 Nový Jičín a je přístupná 24h denně.

Kategorie:


Název Vyvěšeno Sejmuto

Stav

Usnesení vlády o změně krizového opatření 2. 3. 2021 Aktuální
Usnesení vlády ČR 3. 3. 2021 Aktuální
Usnesení vlády ČR k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb… 4. 3. 2021 Aktuální
Usnesení vlády ČR k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb… 8. 3. 2021 Aktuální
Usnesení vlády ČR o změně kriového opatření 16. 3. 2021 Aktuální
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 19. 3. 2021 Aktuální
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 23. 3. 2021 Aktuální
Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu 29. 3. 2021 Aktuální
Usnesení z 23. ZO 1. 7. 2022 Aktuální
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 14. 2. 2022 Aktuální
Obec Hostašovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 31. 3. 2022 Aktuální
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Hostašovice 24. 9. 2022 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 16 31. 12. 2022 Aktuální
Závěrečný účet za Obce Hostašovice za rok 2022 5. 5. 2023 Aktuální
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 5. 5. 2023 Aktuální
Rozvaha 5. 5. 2023 Aktuální
FIN výkaz 5. 5. 2023 Aktuální
Výkaz zisku a ztráty 5. 5. 2023 Aktuální
Příloha 5. 5. 2023 Aktuální
Inventarizační zápis 5. 5. 2023 Aktuální
ZŠ a MŠ Hostašovice - Rozvaha 5. 5. 2023 Aktuální
ZŠ a MŠ Hostašovice - Výkaz zisku a ztrát 5. 5. 2023 Aktuální
ZŠ a MŠ Hostašovice - Příloha 5. 5. 2023 Aktuální
ZŠ a MŠ Hostašovice - Inventarizační zápis 5. 5. 2023 Aktuální
Záměr č. 1/2023 na směnu pozemků 15. 11. 2023 22. 5. 2024 Aktuální
Vyhlášení nálezu nemovité věci 22. 11. 2023 22. 5. 2024 Aktuální
Záměr č. 1/2024 na změnu nájemní smlouvy 6. 5. 2024 23. 5. 2024 Aktuální
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření 6. 5. 2024 23. 5. 2024 Aktuální
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a… 30. 4. 2024 30. 5. 2024 Aktuální
Veřejná vyhláška 30. 4. 2024 31. 5. 2024 Aktuální
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních… 15. 5. 2024 1. 6. 2024 Aktuální
Informace o počtu a sídle volebního okrsku 23. 4. 2024 9. 6. 2024 Aktuální
Návrh závěrečného účtu 2023 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Rozvaha 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Výkaz zisku a ztráty 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Příloha 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Inventarizační zápis 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Výkaz FIN 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
ZŠ a MŠ - Rozvaha 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
ZŠ a MŠ - Výkaz zisku a ztráty 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
ZŠ a MŠ - Příloha 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
ZŠ a MŠ - Inventarizační zápis 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 4 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva - Investiční dotace na akci "Rekonstrukce vstupu do budovy OÚ" 29. 6. 2022 28. 9. 2024 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 7. 11. 2022 6. 11. 2024 Aktuální
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě-rekonstrukce vstupu do budovy OÚ 27. 12. 2022 27. 12. 2024 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 31. 12. 2023 31. 12. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 1 29. 2. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 2 29. 2. 2024 31. 12. 2024 Aktuální

Naposledy změněno: 16. 5. 2024 13:02