Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O Hostašovicích

O Hostašovicích

Hostašovice jsou krásným a zajímavým koutem Kravařska v Pobeskydské pahorkatině.
Jako nejjižnější část okresu Nový Jičín jsou zároveň vstupní branou na Valašsko.

Stručná historie obce

Vznik Hostašovic se datuje okolo roku 1249, kdy se podle pověsti ptáčník Hostaša, jako strážce tvrze Hradisko patřící ke Starojickému hradu, usídlil u zdejšího Hrázkového potoka. Vzniká osada, později lesní ves, které patřily ke Starojickému panství. V roce 1749 povyšují správci Starojického panství lesní ves v samostatnou obec Hostašovice s právem pečeti mající ve znaku zkřížené hrabě a cep. Samostatná obec žije svým životem až do roku 1978, kdy se stává součástí Nového Jičína. Samostatnou obcí se Hostašovice opět stávají od roku 1991 a to umožňuje výraznější rozvoj obce. Plošná plynofikace, rekonstrukce školy, plošná telefonizace, výstavba návsi, zřízení kabelové televize včetně místního TV kanálu, rekonstrukce elektrického vedení a veřejného osvětlení a další výstavba zvyšují kvalitu života, kterou chceme dále rozvíjet v oblasti kultury. Její součástí je i návrat ke kořenům našeho bytí, které jsme si připomněli oslavou 750. výročí osídlení a 250. výročí povýšení lesní vsi na obec. Tyto oslavy se konaly ve dnech 27. června a 3. až 6. července 1999.

Přírodní podmínky obce

Celé území obce je součástí přírodního parku "Pobeskydí".
Výměra : 925 ha
Střední nadmořská výška : 380 m
Nejnižší místo : 347 m
Nejvyšší místo : 551 m (kopec Pohořelec)
Vodu z katastru obce odvádí : Hrázkový potok, Zrzávka, Bílý potok, Srní potok, Široká

Demografie obce

Trvale bydlící obyvatelstvo : 767 ke konci roku 2022
Počet obytných domů : 289
Typická rodová jména : David, Hub, Horák, Hasalík, Janyška, Plešek

Místní zajímavosti

Kašařství

Již od konce 18.století je jméno Hostašovice neodlučně spjato s pěstováním pohanky a zejména jejím zpracováním na pohanskou kaši. Pohanka se tu mele dodnes a přicházejí si ji koupit lidé i ze vzdálenějšího okolí.

Poklad stříbrných mincí

V r. 1981 byl při výkopu jámy na vápno na parcele domu č. 182 nalezen mincový poklad ve dvou keramických nádobách. Poklad obsahoval celkem 336 kusů různých stříbrných mincí z konce 17.století a je dnes uložen ve slezském muzeu.

Zrzávka

Pouhé dva metry jsou od sebe vzdáleny dvě studánky
a v každé vyvěrá naprosto odlišná minerální voda.
Ta vydatnější obsahuje síran železitý, druhá sírovodík
s typicky vaječným zápachem.
A to je ještě odsud nedaleko další studánka, zvaná Bílá,
rovněž se sírovodíkovou vodou.
Narezavělé vláknité usazeniny silnějšího pramene
daly svou barvou název místu i vytékajícímu potůčku.

Hlavní evropské rozvodí

Územím obce probíhá hlavní evropské rozvodí. Voda z Hrázkového potoka, Zrzávky a Bílého potoka odtéká do Baltického moře, Srní potok a potok Široká naopak odvádějí vodu směrem do Černého moře. Kuriozitou je stodola č.p. 23, z jejíž každé opačné strany střechy odtéká voda do jiného moře.

Bifurkace

Další unikátní zajímavostí je studánka Jaštěrka na kopci Trojačka. Její pramen se po několika metrech rozdvojuje do dvou ramen, z nichž každé odvádí vodu do jiného moře. Tomuto zajímavému zeměpisnému jevu se říká "bifurkace".

Další informace o obci Hostašovice

Vladimír Dušek : Hostašovice - Místopis, historie a demografie obce, zajímavé pojednání ze sborníku Kravařsko r.1946
Františka Jančíková : Krása mluvy valašského lidu - Zajímavé etnografické pojednání ze sborníku Kravařsko r.1946
Oslavy 750 let obce Hostašovice - průběh oslav v červnu a červenci r.1999
Mapa okolí obce Hostašovice

O naší kapličce

Kaple v Hostašovicích byla a je zasvěcena slovanským věrozvěstům sv. Cyrilu a Metoději.

Proč si naši předci vybrali tyto světce, lze předpokládat, že tito světci byli velmi známi a naše obec byla celá katolická a svatí Cyril a Metoděj byli ctěni jako patronové Moravy.

Kaplička byla postavena v roce 1850 a téhož roku 17.října byla posvěcena hodslavským farářem Theodorem Schledlem. Nemá mešního indultu. Kaplička je postavena z kamene a hlíny s nějakou příměsí. Její zdi jsou 50 široké.

Obec Hostašovice se protokolem ze dne 26. září 1866 zavázala tuto kapli v dobrém stavu udržovati. Za I. světové války byl z kaple odvezen zvon, nový pak byl zakoupen v roce 1919.

Po druhé světové válce se měla stavět nová větší kaple, ale ke stavbě nedošlo vlivem politických událostí po roce 1948. Další možnost ke stavbě byla v roce 1968, ale bohužel pro nerozhodnost některých věřících ke stavbě opět nedošlo, což byla velká škoda. Podmínky byly příznivé, ale tentokrát selhal lidský faktor.

V roce 1984 byla kaple opravena za svízelných okolností, kdy nebylo možno sehnat povolení k opravě na Městském národním výboru v Novém Jičíně, kde naše obec patřila. Dvě ženy v té době hrdinky paní Zdenka Hubová č. 57 a paní Ludmila Hasalíková č. 123 zorganizovaly sbírku na tuto opravu mezi obyvateli obce Hostašovice a vybraly 28 tisíc korun. Také se našli takoví, kteří nedali ani haléř.

Opravila se střecha a věžička, byla pokryta měděným plechem. Byly vyměněny dveře, dlažba a vnitřní omítka. Kromě materiálu, vše bylo zhotoveno zdarma.

V roce 1999 obec slavila 750 let trvání obce. Kolem kaple se položila zámecká dlažba a také se opravil kříž.

Významnou opravou prošla kaplička v roce 2020, kdy byla kompletně zrenovována střecha – krovy, krytina i věžička, 

Popis historie kříže před kaplí, který je součástí kapličky:

Kříž byl postaven a zhotoven v roce 1876.. Kříž zhotovil kamenický mistr Josef Leidi za 100 zlatých z pískovce. Protokolem z 21. září 1876 se obec Hostašovice zavázala tento kříž v dobrém stavu udržovati. Posvěcen byl 22. října od faráře dr. Antonína Englische. V roce 1988 byl natřen olejovou barvou. O dva roky později byly opraveny schody kolem kříže a podbetonován celý kříž. V roce 1999 byla odstraněna olejová barva, kterou odstranil novou technologií kamenický mistr Habáň z Huštěnovic. Pískovcový kříž prohlédl ke spokojenosti mnohých občanů Hostašovic, kteří rozumějí památkám. Náklady na opravu uhradil obecní úřad v čele se starostou panem Antonínem Pleškem. Náklady na opravu činily 17 000 Kč. Zajištění mistra kamenického a všeho materiálu, potřebného lešení a výpomoc spoluobčanů zařídil pan Jiří Horák, č. 190.. Byly též odstraněny všechny rány způsobené časem i vandaly. Pískovcový kříž byl ošetřen na pět let balzámem, který se bude muset obnovit.

V roce 1999 byla zavedena elektřina do kapličky a také elektrické zvonění, na které byla provedena sbírka. Sbírka vynesla 48 000 Kč. Všichni občané se zapojili do této akce.

A všechny, kteří nás předejdou na věčnost, bude zvon na kapličce vyprovázet a připomínat, jak je lidský život pomíjející.