Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Hostašovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Hostašovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

    Obecní úřad Hostašovice
    Hostašovice 44
    74101 Nový Jičín

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

    Obecní úřad Hostašovice
    Hostašovice 44
    74101 Nový Jičín

  • 4.3 Úřední hodiny

    pondělí 8:00 – 11:00 12:00 - 17:00 hodin 
    středa 8:00 – 11:00 12:00 - 17:00 hodin 
  • 4.4 Telefonní čísla

    pevná linka: +420 702 020 294
    starosta: +420 556 750 464+420 725 141 419
    podatelna: +420 556 712 841

  • 4.5 Adresa internetové stránky

    hostasovice.cz

  • 4.6 Adresa e-podatelny

    Obecní úřad Hostašovice
    Hostašovice 44
    74101 Nový Jičín

    Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

    Elektronická podatelna

    Další elektronické adresy

    podatelna.ou@hostasovice.cz
    starosta@hostasovice.cz

  • 4.8 ID datové schránky

    cmqaxpm

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 23624801/0100 (KB Nový Jičín)
94-6111801/0710 (Česká národní banka)

6. IČO

00600725

7. DIČ

CZ00600725 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.