Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna na Hostašovice 44, 74101 Nový Jičín a je přístupná 24h denně.

Kategorie:


Název Vyvěšeno Sejmuto

Stav

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hostašovice 15. 3. 2024 14. 3. 2026 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace MS Straník 6. 3. 2024 5. 3. 2026 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Hostašovice, z.s. 5. 3. 2024 4. 3. 2026 Aktuální
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Rekonstrukce lávky 20. 2. 2024 19. 2. 2026 Aktuální
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 24. 11. 2023 24. 11. 2025 Aktuální
Dodatek k rámcové smlouvě sociální služby 9. 11. 2023 8. 11. 2025 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva - sociální služby 6. 10. 2023 5. 10. 2025 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostašovice 28. 6. 2023 27. 6. 2025 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva Obec Hostašovice x Myslivecký spolek Straník 2. 3. 2023 1. 3. 2025 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva Obec Hostašovice x SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů 1. 3. 2023 28. 2. 2025 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva Obec Hostašovice X TJ Sokol Hostašovice 16. 2. 2023 15. 2. 2025 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 31. 12. 2023 31. 12. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 1 29. 2. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 2 29. 2. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 3 29. 2. 2024 31. 12. 2024 Aktuální
Schválený rozpočet na rok 2024 20. 12. 2023 31. 12. 2024 Aktuální
Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě-rekonstrukce vstupu do budovy OÚ 27. 12. 2022 27. 12. 2024 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 7. 11. 2022 6. 11. 2024 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva - Investiční dotace na akci "Rekonstrukce vstupu do budovy OÚ" 29. 6. 2022 28. 9. 2024 Aktuální
Návrh závěrečného účtu 2023 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Rozvaha 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Výkaz zisku a ztráty 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Příloha 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Inventarizační zápis 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Výkaz FIN 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
ZŠ a MŠ - Rozvaha 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
ZŠ a MŠ - Výkaz zisku a ztráty 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
ZŠ a MŠ - Příloha 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
ZŠ a MŠ - Inventarizační zápis 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 4 16. 5. 2024 12. 6. 2024 Aktuální
Informace o počtu a sídle volebního okrsku 23. 4. 2024 9. 6. 2024 Aktuální
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních… 15. 5. 2024 1. 6. 2024 Aktuální
Veřejná vyhláška 30. 4. 2024 31. 5. 2024 Aktuální
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a… 30. 4. 2024 30. 5. 2024 Aktuální
Záměr č. 1/2024 na změnu nájemní smlouvy 6. 5. 2024 23. 5. 2024 Aktuální
Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření 6. 5. 2024 23. 5. 2024 Aktuální
Záměr č. 1/2023 na směnu pozemků 15. 11. 2023 22. 5. 2024 Aktuální
Vyhlášení nálezu nemovité věci 22. 11. 2023 22. 5. 2024 Aktuální
Zákon o mimořádných opatřeních - zákon o kompenzačním bonusu 26. 2. 2021 Aktuální
Pozvánka na 15. ZO 1. 4. 2021 Aktuální
Online sčítání 27.3.-11.5.2021 8. 4. 2021 Aktuální
Záměr č. 1/2021 na změnu nájemní smlouvy 13. 4. 2021 Aktuální
Dohoda o poskytnutí dotace mezi Obcí Hostašovice a SZIF 22. 4. 2021 Aktuální
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020 26. 4. 2021 Aktuální
Záměr na pacht č. 2-2021 30. 4. 2021 Aktuální
Záměr na pacht č. 3-2021 30. 4. 2021 Aktuální
Obec Hostašovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 14. 5. 2021 Aktuální
Obec Hostašovice - Rozvaha 14. 5. 2021 Aktuální
Obec Hostašovice - Výkaz FIN 14. 5. 2021 Aktuální

Naposledy změněno: 16. 5. 2024 13:02