Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna na Hostašovice 44, 74101 Nový Jičín a je přístupná 24h denně.

Kategorie:


Název Vyvěšeno Sejmuto

Stav

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě-rekonstrukce vstupu do budovy OÚ 27. 12. 2022 27. 12. 2024 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 7. 11. 2022 6. 11. 2024 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva - Investiční dotace na akci "Rekonstrukce vstupu do budovy OÚ" 29. 6. 2022 28. 9. 2024 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KÚMSK x Obec Hostašovice - 4. výzva kotlíkových dotací 11. 5. 2022 10. 5. 2024 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Straník 2. 5. 2022 1. 5. 2024 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hostašovice 2. 5. 2022 1. 5. 2024 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Hostašovice, z.s. 6. 4. 2022 5. 4. 2024 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva na přestupky 9. 3. 2022 9. 3. 2024 Aktuální
Opatření obecné povahy 4. 11. 2022 31. 12. 2023 Aktuální
Schválený rozpočet na rok 2023 28. 12. 2022 31. 12. 2023 Aktuální
Obec Hostašovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 25. 5. 2022 30. 6. 2023 Aktuální
Obec Hostašovice - Rozvaha 25. 5. 2022 30. 6. 2023 Aktuální
Obec Hostašovice - Výkaz FIN 25. 5. 2022 30. 6. 2023 Aktuální
Obec Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty 25. 5. 2022 30. 6. 2023 Aktuální
Obec Hostašovice - Příloha 25. 5. 2022 30. 6. 2023 Aktuální
Obec Hostašovice - Inventarizační zápis 25. 5. 2022 30. 6. 2023 Aktuální
ZŠ a MŠ Hostašovice - Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 25. 5. 2022 30. 6. 2023 Aktuální
ZŠ a MŠ Hostašovice - Příloha 25. 5. 2022 30. 6. 2023 Aktuální
ZŠ a MŠ Hostašovice - Inventarizační zápis 25. 5. 2022 30. 6. 2023 Aktuální
Obec Hostašovice - Závěrečný účet za rok 2021 25. 5. 2022 30. 6. 2023 Aktuální
Smlouva o poskytnutní dotace z rozpočtu obce Hostašovice 17. 6. 2022 16. 6. 2023 Aktuální
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hostašovice - Kotlíkové dotace I. 8. 6. 2021 7. 6. 2023 Aktuální
Smlouva o poskytnutní dotace z rozpočtu obce Hostašovice - Kotlíková dotace II. 8. 6. 2021 7. 6. 2023 Aktuální
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Program na podporu zdravého… 8. 6. 2021 7. 6. 2023 Aktuální
Usnesení z 2. ZO 26. 1. 2023 12. 2. 2023 Aktuální
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 29. 11. 2022 30. 1. 2023 Aktuální
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky 16. 12. 2022 29. 1. 2023 Aktuální
Oznámení o době a místě konání voleb-prezident republiky 27. 12. 2022 28. 1. 2023 Aktuální
Zákon o mimořádných opatřeních - zákon o kompenzačním bonusu 26. 2. 2021 Aktuální
Pozvánka na 15. ZO 1. 4. 2021 Aktuální
Online sčítání 27.3.-11.5.2021 8. 4. 2021 Aktuální
Záměr č. 1/2021 na změnu nájemní smlouvy 13. 4. 2021 Aktuální
Dohoda o poskytnutí dotace mezi Obcí Hostašovice a SZIF 22. 4. 2021 Aktuální
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020 26. 4. 2021 Aktuální
Záměr na pacht č. 2-2021 30. 4. 2021 Aktuální
Záměr na pacht č. 3-2021 30. 4. 2021 Aktuální
Obec Hostašovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 14. 5. 2021 Aktuální
Obec Hostašovice - Rozvaha 14. 5. 2021 Aktuální
Obec Hostašovice - Výkaz FIN 14. 5. 2021 Aktuální
Obec Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty 14. 5. 2021 Aktuální
Obec Hostašovice - Příloha 14. 5. 2021 Aktuální
Obec Hostašovice - Inventarizační zápis 14. 5. 2021 Aktuální
ZŠ a MŠ Hostašovice - Rozvaha 14. 5. 2021 Aktuální
ZŠ a MŠ Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty 14. 5. 2021 Aktuální
ZŠ a MŠ Hostašovice - Příloha 14. 5. 2021 Aktuální
ZŠ a MŠ Hostašovice - Inventarizační zápis 14. 5. 2021 Aktuální
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Závěrečný účet za rok 2021 11. 6. 2021 Aktuální
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 11. 6. 2021 Aktuální
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Rozvaha 11. 6. 2021 Aktuální
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Výkaz FIN 11. 6. 2021 Aktuální

Naposledy změněno: včera v 13:33